Nacionalinis akreditacijos biuras www.nab.lt
Lietuvos standartizacijos departamentas www.lsd.lt
Statybos produkcijos sertifikavimo centras www.spsc.lt
AB „Vilniaus metrologijos centras“ www.vmc.lt
Ūkio ministerija www.ukmin.lt
Aplinkos ministerija www.am.lt
Duomenų bazė apie paskelbtąsias (notifikuotas) įstaigas: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando)
Laboratories (Matavimų, bandymų ir analitinių laboratorijų nacionalinių asociacijų Europos federacija) http://www.eurolab.org
Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija www.ilac.org
Lietuvos statybininkų asociacija www.statybininkai.lt
Lietuvos karjerų asociacija http://www.nsm.lt/
Asociacija Lietuvos keliai www.lietuvoskeliai.lt
Statybos pramonės arbitražo teismas www.spat.lt