2017-02-28

Statybos inžinierių asociacija (SIA) ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija (SPBLA), siekdamos
intensyvinti bendrų tikslų įgyvendinimą, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo bus siekiama organizuoti
bei koordinuoti bendras konferencijas ir seminarus. Kaupti ir viešinti informaciją apie bandymų laboratorijas ir
ekspertus, jų teikiamas paslaugas. Kelti statybos inžinerijos specialybės prestižą ir didinti narių kvalifikaciją.
Susitarime tvirtinama, kad abi organizacijos įsipareigoja teikti abipuses konsultacijas savo kompetencijos srityse,
sudaryti galimybę asociacijų atstovams nemokamai dalyvauti organizuojamuose renginiuose bei kviesti abiejų
šalių atstovus skaityti pranešimus.
Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Statybos inžinierių asociacijos prezidentas Mantas Raišys ir Statybos
produktų bandymų laboratorijų asociacijos prezidentas Ernestas Ivanauskas.

2017-01-31

Sausio 31 d. Lietuvos standartizacijos departamentas ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija, būdami
suinteresuoti skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama plėtoti ir
propaguoti standartizaciją Lietuvoje, didinti standartizacijos ir standartų prieinamumą suinteresuotoms šalims.
Susitarime tvirtinama, kad abi organizacijos įsipareigoja keistis informacija bei naujienomis ir, pagal aktualumą, talpinti
jas interneto svetainėse; teikti abipuses, kompetenciją atitinkančias konsultacijas; informuoti apie organizuojamus
renginius ir sudaryti galimybę organizacijų atstovams juose dalyvauti; analizuoti Lietuvos standartų ir kitų leidinių
lietuviškųjų versijų rengimo poreikį, teikti siūlymus Lietuvos standartų programai.
Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir
Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos prezidentas Ernestas Ivanauskas.

2017-01-02

Nuo 2017 m. sausio 9 d. įsigaliojo nauji standartų pardavimą reglamentuojantys dokumentai – standartų ir
kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo sąlygų taisyklės, standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų nustatymo
metodikos – kurių pagrindu bus ne tik perskaičiuojamos standartų ir kitų leidinių kainos, bet ir suteikiamos
nuolaidos.
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad nuo sausio 9 d. technikos komitetų nariai Lietuvos standartų katalogo
dokumentus galės įsigyti su 20 % nuolaida (dėl nuolaidos prašome kreiptis el. paštu platinimas@lsd.lt).
Taip pat pranešame, kad nuo sausio 9 d. visas el. parduotuvėje įsigytas elektronines standarto ar kito
dokumento versijas bus galima vieną kartą atsispausdinti