Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija yra viena iš VšĮ „Skaitmeninė statyba“ steigėjų.
Asociacija aktyviai siekia, kad Lietuvos statybų sektoriuje būtų kuo sparčiau ir plačiau įdiegti pastatų informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, BIM) metodai.
Mūsų asociacijos nariui UAB“Alzida“ sustabdytas akreditavimas, todėl prašome kreiptis į kitas asociacijos laboratorijas, kurios gali pilnai ar iš dalies atlikti bandymus akredituotoje srityje.
Visa informacija susijusi su VšĮ „Skaitmeninė statyba“ veikla ir tikslais yra skelbiama tinklalapyje http://skaitmeninestatyba.lt
Reglamentuojamas statybos produktų sąrašas (Galioja nuo 2017-02-07)https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37695a0ed3d11e6bf03a1097d29892a