Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija

Apie mus

Statybos produktų bandymų laboratorijos asociacija įkurta 2003 metais.

Šiuo metu ji vienija 26 bandymo laboratorijas. Net 6 iš jų yra notifikuotos, o kitos

yra akredituotos arba artimiausiu metu planuoja akredituotis pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 standartą.

Misija

Vienyti Lietuvos Respublikos bandymų laboratorijų veiklą,

ieškant būdų suvienytomis jėgomis spręsti mokslinio tyrimo,

materialinio – techninio aprūpinimo, bandymų

organizavimo, standartų priėmimo ir įdiegimo klausimus, koordinuoti

asociacijos narių veiklą, plėsti ryšius su kitomis Lietuvos

Respublikos bei užsienio bandymų

laboratorijomis, sertifikavimo ir kontrolės įstaigomis.